menu

اشعار حاج سعید در حسینیه امام خمینی در محضر رهبر انقلاب

برخیز که انتظار دلبر نو شود
داغ همه لاله‌های پرپر نو شد


دارد خبر از روز ظهور فرزند
سالی که به نور مهر مادر نو شد

انگار صدای پای مهدی آمد
امسال امید، صد برابر نو شد

نوروز من آن است که گویند همه
عالم ز امام عدل‌گستر نو شد

در میکده محبت آل علی
خُم نو شد و می نو شد و ساغر نو شد

از مرحمت حقیقت لیله قدر
در فاطمیه رزق مقدر نو شد

در پای ضریح حضرتش تا افتاد
دل نو شد و وعده‌های دل‌بر نو شد

در پرتو مهر هشتمین در نوروز
مانند همیشه نور منبر نو شد

باران بهار می‌چکد از چشمم
با اشک، نگاه دیده تر نو شد

با دست بریده علمدار حسین
در روضه بساط شام آخر نو شد

افتاد علم ز دست عباس ولی
برداشته شد به دست خواهر نو شد

وقتی که گلوی پاره را می‌بوسید
انگار که زخم‌های مادر نو شد

  • سخنرانی
  • |
...