مطلب تست ۲

اربعین حسینی
سلام و صلوات الهی بر کاروانی که لحظه‌به‌لحظه به کربلای حسینی نزدیک می‌شود.

این کاروان پس از چهل روز غربت و دوری و رنج و زخم و تازیانه و طعنه و تهدید و توهین به کربلا بازمی‌گردد. کاروانی سرفراز که هیچ شباهتی به لحظه‌ی رفتنش از کربلا ندارد.

کاروانی که توطئه‌های نیم‌قرن بنی‌امیّه راسیب در هم شکسته و پیروز و موفّق به کربلا بازمی‌گردد تا پیمان و میثاقی را که با خون شهیداین مظلوم کربلا دارد، تجدید کند و پیام بزریسگی را به همه‌ی ما برساند که شرط همراهی، تا پایان راه را طی کردن است. اربعین مفهوم تمام و کمال دارد.

همه‌ی شما با این نکته آشسبدن ده شب یا روز دیگر، آنسیب را کامل کردیم.

پس معلوم می‌شودس اربعین یعنی تمام کردن، یعنی کاری را به انجام و فرجام رساندن و بازگشت قافله‌ی اسیران به کربلا، یعنی باید تا پایان راه را طی کردن.

شریط عشق،‌ رفیقش نیمه‌راه بودن نیلست، شرط عشق طی کردن همه‌ی عقبه‌ها و گذشتن از همه‌ی گردنه‌ها و تنگناها و دشواری‌هایی است که پیش رو قرار دارد.

مطلب تست ۱

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!