روز دهم محرم (عاشورا) ۹۷

پنج‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ سخنزان:‌ حجت الاسلام شیخ عباس صراف ذاکرین: حاج سعید حدادیان کربلایی محمدحسین حدادیان علی جباری هیئت محبان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان غرب تهران

روز نهم محرم (تاسوعا) ۹۷

چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ سخنزان:‌ حجت الاسلام شیخ عباس صراف ذاکرین: حاج سعید حدادیان کربلایی محمدحسین حدادیان علی جباری هیئت محبان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان غرب تهران

روز هشتم محرم ۹۷

سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ سخنزان:‌ حجت الاسلام شیخ عباس صراف ذاکرین: حاج سعید حدادیان کربلایی محمدحسین حدادیان علی جباری هیئت محبان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان غرب تهران

روز هفتم محرم ۹۷

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ سخنزان:‌ حجت الاسلام شیخ عباس صراف ذاکرین: حاج سعید حدادیان کربلایی محمدحسین حدادیان علی جباری هیئت محبان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان غرب تهران

روز ششم محرم ۹۷

یک‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ سخنزان:‌ حجت الاسلام شیخ عباس صراف ذاکرین: حاج سعید حدادیان، جعفر ملائکه کربلایی محمدحسین حدادیان علی جباری هیئت محبان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان غرب تهران

روز پنجم محرم ۹۷

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ سخنزان:‌ حجت الاسلام شیخ عباس صراف ذاکرین: حاج سعید حدادیان کربلایی محمدحسین حدادیان علی جباری هیئت محبان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان غرب تهران

روز چهارم محرم ۹۷

جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ سخنزان:‌ حجت الاسلام شیخ عباس صراف ذاکرین: حاج سعید حدادیان کربلایی محمدحسین حدادیان علی جباری هیئت محبان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان غرب تهران

روز سوم محرم ۹۷

پنج‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ سخنزان:‌ حجت الاسلام شیخ عباس صراف ذاکرین: حاج سعید حدادیان کربلایی محمدحسین حدادیان علی جباری هیئت محبان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان غرب تهران

روز دوم محرم ۹۷

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ سخنزان:‌ حجت الاسلام شیخ عباس صراف ذاکرین: حاج سعید حدادیان کربلایی محمدحسین حدادیان علی جباری هیئت محبان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان غرب تهران

روز اول محرم ۹۷

سه شنبه  ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ سخنزان:‌ حجت الاسلام شیخ عباس صراف ذاکرین: حاج سعید حدادیان کربلایی محمدحسین حدادیان علی جباری هیئت محبان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان غرب تهران